Mål T-272/01: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 15 oktober 2001 av Philip Morris International Inc