2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Marakešo sutarties ratifikavimo, remiantis gautomis peticijomis, visų pirma Peticija Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP))