2013 m. rugsėjo 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas.#José António de Brito Sequeira Carvalho prieš Europos Komisiją.#Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Drausminės priemonės – Drausminė procedūra – Drausminė nuobauda – Papeikimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 25 straipsnis – Pareigūnų tarnybos nuostatų 22a straipsnis.#Byla F-126/11. 2013 m. rugsėjo 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas