Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2021 2021/C 114/01