2004/673/EB: 2004 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas, dėl Maltos Respublikos prašymo taikyti sumažintą PVM tarifą už elektros energijos tiekimą (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 3240)