Written question P-9914/10 Corinne Lepage (ALDE) lill-Kummissjoni. Traspożizzjoni tad-Direttiva dwar il-monitoraġġ tat-traffiku tal-bastimenti