Lieta C-562/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. augustā iesniedza Tribunal d'instance de Sens (Francija) – X