Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9472 — Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) (EØS-relevant tekst.)