Komisijos sprendimas 2002 m. kovo 19 d. nustatantis atvejų (ligų) apibrėžimus, naudotinus pateikiant duomenis apie užkrečiamas ligas į Bendrijos tinklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB (praneštas dokumentu Nr. C(2002) 1043) (2002/253/EB)