Писмен въпрос E-010669/11 Mario Borghezio (EFD) до Комисията. Финансиране на реставрационните работи в руините на Помпей