Generalinio advokato Alber išvada, pateikta 2001 m. sausio 30 d.$