Komisijos sprendimas 1998 m. birželio 22 d. dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su stogo dangomis, stoglangiais, stogo langais ir pagalbiniais produktais, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(1998) 1598) (tekstas svarbus EEE) (98/436/EB)