Klausimas raštu P-9026/10 Christian Engström (Verts/ALE) Komisijai. ACTA – verslo bendruomenės bendradarbiavimas