Pārskats par Padomes ieceltajām personām – 2010. gada janvāris, februāris un marts (sociālā joma)