2002 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2010/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1799/2001, nustatantį citrusų vaisių prekybos standartą