Stanovisko - Evropský hospodářský a sociální výbor - Výzvy spojené s prací z domova