2003 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1498/2003 dėl papildomų kvotų įvedimo tam tikrų tekstilės gaminių, kurių kilmės šalis tam tikros trečiosios šalys, dalyvavusios prekių mugėse, kurios buvo suorganizuotos Bendrijoje 2003 m., importui į Bendriją 2004 kvotų metais