2001 m. vasario 26 d. Tarybos Sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo atnaujinančio bendradarbiavimo aukštojo išsilavinimo ir profesinio mokymo bei lavinimo srityje programą, sudarymo