Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/630 (millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 111, 25. aprill 2019)