2001 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1318/2001, patvirtinantis balansą ir nustatantis pagalbą kiaušinių ir paukštienos sektoriaus produktų tiekimui į Kanarų salas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/92 2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytus susitarimus