Nariadenie Komisie (EÚ) č. 250/2010 z  24. marca 2010 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)]