2000 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1365/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo