2001 m. gegužės 29 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.