Kommissionens förordning (EG) nr 2013/2001 av den 12 oktober 2001 om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en fodertillsats och permanent godkännande av en fordertillsats (Text av betydelse för EES)