Zaak T-658/18: Beroep ingesteld op 31 oktober 2018 — Hästens Sängar/EUIPO (Weergave van een patroon van vierkanten)