2015 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1025, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/319/ES dėl perviršinio deficito Maltoje