TITJUR Komisija prieš Italiją 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas. # Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką. # Darbuotojų teisių išsaugojimas įmonių perdavimo atveju. # Byla 235/84.