2012 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 773/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti