Taħriġ għal imħallfin nazzjonali fil-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE u kooperazzjoni ġudizzjarja bejn imħallfin nazzjonali