2002 m. gegužės 30 d. Komisijos Sprendimas dėl Tarybos direktyvos 96/48/EB 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos eksploatavimo posistemio techninių sąveikos specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 1951)tekstas svarbus EEE.