Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1256 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 743 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir teikimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“