2012 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 506/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ Kraški pršut (SGN)]