Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1591 van de Commissie van 23 oktober 2020 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Suska sechlońska” (BGA))