Michaelis/Comisia Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 8 noiembrie 1979. # Hans Michaelis împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Coeficient corector. # Cauza 219/78. TITJUR