1979 m. lapkričio 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas. # Hans Michaelis prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Korekcinis koeficientas. # Byla 219/78. TITJUR Michaelis prieš Komisiją