Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9056 – Generali CEE / AS) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)