Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2128, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 9356) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)