2003 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2054/2003, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą priedą (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya arba Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya)