2003/584/EF: Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om indgåelse af ændringsprotokollen til Europarådets konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål