2003 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) nutartis.