2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1959/2005, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. gruodžio 1 d.