2001 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių reikalų sudarymo