ETA:n sekakomitean päätös N:o 43/2019, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2019/1227]