Komisijas Regula (ES) 2020/1315 (2020. gada 16. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot cirtaino raju Savienības ūdeņos 9. zonā