Klausimas raštu P-001454/11 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) Komisijai. Europos žaliavų iniciatyva