Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ»