Komission asetus (EU) N:o 473/2010, annettu 31 päivänä toukokuuta 2010 , väliaikaisen tasoitustullin käyttöönotosta tietyn Iranista, Pakistanista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa