Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/10της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2020 για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στην Πολωνία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 75] (Το κείμενο στην πολωνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)