Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/871 a Comisiei din 23 iunie 2020 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Lituania (Numai textul în limba lituaniană este autentic)