Rådets Beslut (EU) 2019/1917 av den 3 december 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid den sjunde sessionen i partsmötet för avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar vad gäller vissa ändringar av bilaga 3 till avtalet